Yhteensä 163 kesälajien urheilijaa saa kaikkiaan 1 376 000 euroa verovapaina urheilija-apurahoina. Urheilija-apurahat ovat harkinnanvaraisia. Suuren apurahan, eli 20 000 euroa, sai 17 urheilijaa. Yhteensä valtion talousarviossa on varattu urheilija-apurahoihin 2 300 000 euroa. Kasvua viime vuoteen on 100 000 euroa.

Urheiluministeri Sampo Terhon myöntämien urheilija-apurahojen tavoitteena on luoda taloudelliset edellytykset ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle. Apurahat myönnetään Veikkauksen tuotosta.

– Tokion olympialaiset ja paralympialaiset ovat jo puolentoista vuoden kuluttua. Tämä vuosi on tulevien kisojen osalta valtaosassa lajeista ehkä se kaikista tärkein, sillä useimmissa lajeissa karsitaan olympialaisiin pääsevät urheilijat ja maapaikat. Kilpailu kisapaikoista on äärimmäisen kova ja siksi meidän potentiaalisimmille urheilijoillemme on annettava täysi työrauha, sanoo urheiluasioista vastaava ministeri Sampo Terho.

– On hyvä, että esityksessä on otettu huomioon myös tulevat kisat ja sinne tähtäävät urheilijat. Yhä vieläkin meillä jäädään jälkeen vaiheessa, jolloin nuorten sarjoista siirrytään aikuisten sarjoihin. Yritysyhteistyötuet ovat siinä vaiheessa pienimmillään, kun panostusta täysipäiväiseen valmentautumiseen tulisi lisätä, ministeri Terho jatkaa.

– Tulemme ministeriössä yhdessä Suomen Olympiakomitean kanssa paneutumaan tämän ongelman ratkaisemiseen vielä tämän kevätkauden kuluessa uudistaessamme apurahojen myöntö- ja arviointikriteerejä.

Niin sanotun suuren, 20 000 euron, apurahan sai 17 urheilijaa, 10 000 euron apurahan 40 urheilijaa ja 106 urheilijaa sai 6 000 euron apurahan.

Apurahaa myönnettäessä huomioidaan urheilijan kansainväliset näytöt sekä huomioidaan urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Arvioinnissa otetaan huomioon lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Apurahan saamisen edellytyksenä on se, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue.

Lähtökohtaisesti apurahan saaminen edellyttää urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

Urheilija-apurahat lajeittain

20 000 euroa

Ammunta
Mäkelä-Nummela Satu
Karate
Keinänen Titta
Nyrkkeily
Gustafsson Elina
Potkonen Mira
Paini
Heino Ville
Olli Petra
Purjehdus
Mikkola Monika
Tenkanen Tuula
Pyöräily
Lepistö Lotta
Triathlon
Lilja Liisa
Uinti
Liukkonen Ari-Pekka
Yleisurheilu
Heikkinen Marjaana
Kotaja Amanda
Piispanen Toni
Pitkämäki Tero
Ruuskanen Antti
Tähti Leo-Pekka

10 000 euroa

Ammunta
Kurki Juho
Salmi Marika
Törnroos Vesa
Veromaa Mopsi
Beach volley
Ahtiainen Niina
Lahti-Liukkonen Taru
Lehtonen Riikka
Parkkinen Anniina
Jousiammunta
Antonius Jean-Pierre
Forsberg Jere
Miekkailu
Vuorinen Niko
Paini
Kuosmanen Elias
Savolainen Arvi
Painonnosto
Ilmarinen Meri
Vuohijoki Anni
Purjehdus
Nirkko Tapio
Petäjä-Siren Tuuli
Tapper Kaarle
Pyöräily
Sopanen Harri
Ratsastus
Karjalainen Katja
Kivimäki Jaana
Suunnistus
Harju Venla
Rantanen Merja
Teini Marika
Taekwondo
Mikkonen Suvi
Triathlon
Sali Kaisa
Uinti
Jallow Mimosa
Laukkanen Jenna
Lähteenmäki Leo
Mattsson Matti
Yleisurheilu
Helander Oliver
Lipsanen Simo
Manni Henry
Murto Wilma
Mäkelä Kristiina
Neziri Nooralotta
Ojala Aleksi
Partanen Aku (Veli-Matti)
Raitanen Topi
Söderberg David

6 000 euroa

Ammunta
Friman Cristian
Hyrkäs Emmi
Kallioinen Eetu
Kopra Vili
Kössi Oskari
Mylly Jarkko
Autourheilu
Alatalo William
Valtanen Juho
Golf
Lindell Oliver
Jalkapallo
Ahtinen Olga
Collin Kaisa
Danielsson Jenny-Julia
Franssi Sanni
Heroum Nora
Kemppi Juliette
Tulkki Emmaliina
Öling Ria
Jousiammunta
Vikström Antti
Judo
Kakko Katri
Kanerva Emilia
Viitanen Samuli
Karate
Aronen Emma
Keilailu
Oksanen Niko
Koripallo
Gustavson Andre
Holopainen Annika
Jantunen Mikael
Kuier Awak
Lahtinen Lotta-Maj
Tahvanainen Ville
Valtonen Elias
Äijänen Anniina
Lentopallo
Breilin Niklas
Ivanov Ilja
Jokela Joonas
Kaislasalo Samuli
Kokkonen Suvi
Ronkainen Antti
Sievänen Tiiamari
Suihkonen Niko
Maalipallo (VAU)
Honkanen Miika
Miinala Erkki
Montonen Ville
Melonta
Hakala Jeremy
Malinen Netta
Nykänen Miika
Polet Pauliina
Vettanen Niklas
5-ottelu
Salminen Laura
Nyrkkeily
Aliu Krenar
Khatajev Arslan
Paini
Heino Jere
Lipasti Matias
Metsomäki Toni
Mäenpää Konsta
Peltokangas Mikko
Purjehdus
Kurtbay Sinem
Muhonen Oskari
Ruskola Noora
Wulff Mikaela
Pöytätennis
Miettinen Esa
Oláh Benedek
Pyöräily
Hänninen Jaakko
Polvi Teppo
Salibandy
Salo Nico
Savonen Krister
Soutu
Ven Robert
Karppinen Eeva
Sulkapallo
Koljonen Kalle
Suunnistus
Haataja Anna
Niemi Aleksi
Närhi Anna
Ojanaho Olli
Sianoja Maija
Tennis
Ruusuvuori Emil
Virtanen Otto
Triathlon
Lotvonen Jussi
Uinti
Hulkko Ida
Latikka Antti
Markkanen Jessika
Voimistelu
Gergalo Rebecca
Kirmes Oskar
Liinavuori Elisa
Mäkelä Sani
Närevaara Milja
Oikari Ada
Ora Inka
Rantala Emma
Saarenketo Heikki
Vainio Juulia
Virkkunen Amanda
Yleisurheilu
Andersson Saga
Holttinen Tommi
Hyryläinen Anne-Mari
Jaakkola Aleksi
Junnila Ella
Kangas Jenni
Keränen Toni
Kähärä Jessica
Lehikoinen Viivi
Leveelahti Helena
Liipola Henri
Peitso Petteri
Purola Samuel
Savola Elmo
Tervo Krista
Vainio Alisa

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö